Revize fotovoltaických elektráren

Termín pravidelné revizní kontroly fotovoltaické (PV) elektrárny

Dle ČSN 331500 "Revize elektrických zařízení"  je provozovatel výrobny elektřiny (PV) povinen své zařízení provozovat v bezvadném stavu. Dle této normy provádět výchozí a následně periodické revizní kontroly. Pro fotovoltaické elektrárny je tato povinnost  každé tři roky tam, kde jsou střídače venku  nebo pod přístřeškem a každé čtyři roky pokud jsou střídače uvnitř budovy.

Protokol o této revizní zkoušce následně doručit provozovateli distribuční soustavy (ČEZdi, PREdi, e.ON), se kterou je výrobně paralelně provozována (neplatí u ostrovních systémů galvanicky oddělených od DS).

 Berte také na vědomí, že veškeré PV zdroje (i když jí provozujete na RD) jsou provozovany podnikatelem a navíc jde o výrobní zdroj.  Zde není vhodné riskovat a spoléhat, že případná pokuta či jiný postih nebude tak velký.  

Jelikož  je ale vlastní generátor (PV panely) ve venkovním prostředí, někteří revizní technici vydávali své výchozí revizní zprávy na dobu 3let. Podívejte se tedy na svou revizi, do kdy Vám platí. Pokud je ale platná déle jak 4 roky, je to také špatně.

Revizní a technická kontrola PV elektrárny

Potřebná dokumentace

Pro potřeby periodické revizní zprávy je potřeba dodat výchozí, popř. předchozí periodickou revizní zprávu v kopii. Tato předchozí revizní zpráva bude použita při vypracování nové, aktuální revizní zprávy a následně archivována revizním technikem.

Revize elektrického zařízení

Provedeme kompletní kontrolu AC strany Vaší PV elektrárny dle daných norem. Proměříme vše nezbytné pro vydání revizní zprávy dle ČSN 33 1500. Překontroluje bezpečnost dalšího provozu dle příslušných norem (ČSN 33 2000-6) a vypracuje Zápis o pravidelné revizi elektrického zařízení, dále fotodokumentaci a veškeré potřebné administrativní úkony.

Kontrola PV technologie

Součásti revize je i technická kontrola technologie PV systému a měření veličin dle EN 62 446. Náš technik provede kontrolu na místě. Pokud najde nějaký problém, pokusí se ho hned vyřešit (opraví například poškozené stringové kabely).  Na závěr Vám doporučí, co s elektrárnou provádět dále, popřípadě pokud bude vyžadovat Vaše PV elektrárna větší servis, dohodne se s na provedení. Může Vám také dle dohody například přenastavit střídače (Fronius), Wattrouter apod.

Pokud je PV elektrárna v pořádku, vždy je závěrem vypracovaná  kladná periodická revizní zpráva.

Servisní prohlídka obsahuje:

  • Prohlídka rozvaděče
  • Kontrola a proměření DC
  • Proměření stringů
  • Kontrola a proměření AC
  • Proměření izolačních stavů
  • Kontrola cejchovaného elektroměru, termín přecejchování
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb s tím souhlasíte. Rozumím